Tonglu Shiqi Industrial Co Ltd

Hágæða vöru, faglega þjónustu, að vera kjarninn birgir í leysiriðnaði!

banner ghItlhwI' xh2369

DaqaSmoH banner ghItlhwI' banner ghItlhwI' xh2369

product: chu' banner ghItlhwI' wov woDDI' Sech iphone ropepen description je: chu' chut lulajpu'bogh banner ghItlhwI', led 'ul Sech. print 4 color mIw artwork chagh brand cha' vI'Iprup chu'. ipho

inquiry ngeHDaH jaw
product details

product: chu' banner ghItlhwI' wov woDDI' Sech iphone tlhegh je

description ghItlhwI':

chu' chut lulajpu'bogh banner ghItlhwI', led 'ul Sech. print 4 color mIw artwork chagh brand cha' vI'Iprup chu'. iphone mIr vay' conviently taking.

fetures detail latlh ghItlhwI':

Hap 'u': baS

mIw imprint: pad print

logo position: cha' Dop banner Hur qegh 'ej nav

product Colors: qIj ghap silver ghap petaQ ghap jenDaq HuS meQbogh ghap SuD pagh je ngoq pantone

slim Refill: motlh qIj pagh SuD

packing: 1pc ghap oppbag pagh Box nob

size lang: 1.0 0.7 mm pagh


Hot Tags: DaqaSmoH banner ghItlhwI',
inquiry